8. (24) การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านนาคำน้อย ครั้งที่ 24 จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 8 - 9 กันยายน 2561

2018-09-08

การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านนาคำน้อย ครั้งที่ 24 ณ ศาลาประชาคมบ้านนาคำน้อย ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 8 - 9 กันยายน 2561