8. (6) การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านหมอกจำแป่ ครั้งที่ 6 จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 24 - 25 เมษายน 2561

2018-04-24

การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านหมอกจำแป่ ครั้งที่ 6 ณ ศาลาหอประชุมวัดหมอกจำแป่ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 24 - 25 เมษายน 2561