12. โครงการพัฒนาพระสงฆ์ช่อสะอาด ปี 2561
การพัฒนาพระสงฆ์ช่อสะอาด ณ เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศ ...
21 ธันวาคม 2561
2. (5) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต รุ่นที่ 5 จังหวัดขอนแก่น
>> Download เอกสารโครงการ
07 ธันวาคม 2561
14. โครงการอบรมหลักสูตร ''ผู้นำยุคใหม่ โปร่งใส ต้านภัยทุจริต'' ปี 2561
ร่วมกับสถาบันประเทศไทยต่อต้านการทุจริต แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จัดการอบรมผู้นำองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ ...
01 ธันวาคม 2561
6. (การประกวดรอบชิงชนะเลิศ - โครงการประกวดมิวสิควิดีโอเพลงฯ) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
การประกวดรอบชิงชนะเลิศโครงการประกวดมิวสิควิดีโอเพลง "ช่อสะอาดต้านทุจริต" ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอ ...
30 พฤศจิกายน 2561
5. โครงการปลูกต้นกล้าความดีทำมิวสิควิดีโอ ''ช่อสะอาดต้านทุจริต'' ปี 2561
ร่วมดำเนินการกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมต่อยอดจากการประกวดมิวสิค ...
17 พฤศจิกายน 2561
2. (4) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต รุ่นที่ 4 จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพื้นที่ภาคต่าง ๆ โดยเป็นการจัดฝึกอบรมเยาวชนในระดับมัธยมต้ ...
16 พฤศจิกายน 2561
6. (การคัดเลือกผลงานรอบรองชนะเลิศ - โครงการประกวดมิวสิควิดีโอเพลงฯ) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561
การคัดเลือกผลงานมิวสิควิดีโอเพลง "ช่อสะอาดต้านทุจริต" รอบรองชนะเลิศ ณ ห้องฉายภาพยนตร์ 1 และ 2 อุทยาน ...
26 ตุลาคม 2561
11. โครงการสร้างแกนนำเยาวชนช่อสะอาดฯ ณ ดินแดนพุทธภูมิ อินเดียและเนปาล ปี 2561
การสร้างแกนนำเยาวชนช่อสะอาด ตามหลักพระพุทธศาสนา เดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ ดินแดนพุทธภูมิ สาธารณรัฐอินเด ...
20 ตุลาคม 2561
6. (กิจกรรม Workshop พบโค้ช - โครงการประกวดมิวสิควิดีโอเพลงฯ) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561
กิจกรรม Workshop พบโค้ช เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น (Comment) และข้อแนะนำ ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น ...
10 ตุลาคม 2561
1. (5) โครงการจัดทำ MOU ด้านการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561
การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านาการทุจริต ร่วมกับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย ประธานนั ...
08 ตุลาคม 2561