1.2 โครงการสัมมนาทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถาบันการศึกษา ปี 2560

2017-11-25

การสัมมนาทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กับ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และองค์กรแนวร่วมด้านการต่อต้านการทุจริต ที่ได้ลงนามความร่วมมือกับทางมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

>> Download เอกสารโครงการ <<

   โดยการสัมมนาทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ ห้อง Tipawan Ballroom ชั้นล็อบบี้ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2560