3. (23) กิจกรรมอบรมเยาวชน ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ ครั้งที่ 23 จังหวัดบุรีรัมย์

2017-08-26

กิจกรรมอบรมเยาวชน ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ ครั้งที่ 23 ณ โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2560