3. (18) กิจกรรมอบรมเยาวชน ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ ครั้งที่ 18 จังหวัดสระแก้ว

2017-08-08

กิจกรรมอบรมเยาวชน ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ ครั้งที่ 18 ณ โรงเรียนวัดท่ากระบือ หมู่บ้านท่ากระบือ หมู่ 5 ตำบลบสงยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสทุรสาคร เมื่อวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2560