8. (การประกวดรอบชิงชนะเลิศและพิธีมอบรางวัล โครงการประกวดเพลง "ช่อสะอาดต้านทุจริต" ประจำปี 2560)

2017-12-01

การประกวดรอบชิงชนะเลิศและพิธีมอบรางวัล โครงการประกวดเพลง "ช่อสะอาดต้านทุจริต" ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม อาคาร 15 กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560