8. (การประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดดการประกวด รอบชิงชนะเลิศ)

2017-11-23

การประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดการประกวดเพลง "ช่อสะอาดต้านทุจริต" รอบชิงชนะเลิศ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย เมือวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560