8. (การประชุมสรุปภาพรวมและเตรียมความพร้อมรอบชิงชนะเลิศ)

2017-11-16

การประชุมสรุปภาพรวมและเตรียมความพร้อมรอบชิงชนะเลิศ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 21 ตึกทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560