8. (งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการประกวดเพลง "ช่อสะอาดต้านทุจริต" ประจำปี 2560)

2017-05-16

การแถลงข่าวเปิดตัวโครงการประกวดเพลง "ช่อสะอาดต้านทุจริต" ประจำปี 2560 ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560