4.1 โครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและการพัฒนาจัดทำโครงการหมู่บ้านช่อสะอาด ปี 2560

2017-12-23

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จะเป็นหลักในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาด โดยใช้พลังบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ซึ่งเป็นพลังที่จะกลายเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญในการป้องกันการทุจริตคดโกง ดังคำขวัญที่ว่า "หมู่บ้านช่อสะอาด สังคมสะอาด ประเทศชาติรุ่งเรือง" โดยได้ดำเนินการจาก 1 จังหวัด 1 หมู่บ้าน ภายใน 3 ปี รวม 76 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งการจัดสัมมนาดังกล่าวฯ เพื่อเป็นการวิเคราะห์ข้อดี ข้อด้อย ในการดำเนินการเพื่อนำมาปรับแผนการดำเนินโครงการฯ ในปี 2561 และปี 2562 ต่อไป

>> Download เอกสารโครงการ <<

งานสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและการพัฒนาจัดทำโครงการหมู่บ้านช่อสะอาด ณ ห้อง Diamond โรงแรมเดอะ รอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท ถนนศาลาย-บางภาษี อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2560