"ชาวบ้านใหม่-ครบุรี"ต้านทุจริตทุกรูปแบบ

2020-10-07 โดย สยามรัฐออนไลน์
เมื่อเวนายสุทิน บัวตูม กล่าวว่า วัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อให้ผู้นำท้องถิ่นประชาชนคนในชุมชนและเยาวชน มีจิตสำนึก ร่วมกันป้องกันการทุจริต ไม่อดทนต่อการทุจริตอีกต่อไป และให้มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต การทุจริตที่เป็นมะเร็งร้ายในสังคมรวมทั้งนำความหายนะมาสู่ประเทศชาติ และชวนชาวบ้านใหม่ร่วมใจต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยมีวิทยากรมืออาชีพอีกหลายท่านจากบริษัทอินโนเวท พ้อยท์ แพลนนิ่ง จำกัด ร่วมดำเนินการ อันจะเป็นชุมชนต้นแบบ ในการจัดอบรมต่อต้านการทุจริตลา 13.00 น.วันที่ 7 ส.ค. 61 ที่โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา นายศิโรจน์ มิ่งขวัญ นายกสมาคมนักข่าวอาชญกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายสุทิน บัวตูม ประธานที่ปรึกษานายกสมาคมนักข่าวอาชากรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ อบต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา จัดอบรมนักเรียนในโครงการ "ชุมชนบ้านใหม่ร่วมใจต้านทุจริต" โดยมีนักเรียนมัธยม เจ้าหน้าที่ อบต. กำนัน ผญบ. ผู้นำชุมชน อ.ครบุรี กว่า 400 คน เข้าร่วมในโครงการฯ โดยมีนางรุ่งทิวา ประสาน ผอ.โรงเรียนฯ นายณัฐพงษ์ ศรีภูมิพฤกษ์ ปลัดอำเภอครบุรี นายจรัญ กลางประดิษฐ์ ปลัดอำเภอครบุรี นายอมรวัฒน์ โสบกระโทก นายก อบต.บ้านใหม่ กำนัน ผญบ. ผู้นำชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด