วันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ครบรอบ 23 ปี (2542-2565) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

2022-07-01 โดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต