ปาฐกถาพิเศษ "ประสานพลังสื่อช่อสะอาด เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายต้านการทุจริตในระดับจังหวัด"

2022-03-09

ปาฐกถาพิเศษ "ประสานพลังสื่อช่อสะอาด เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายต้านการทุจริตในระดับจังหวัด"

โดยศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต