ปาฐกถา ประชาธิปไตยที่เป็นสากลของมวลมนุษย์ โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ

2022-02-25

ประชาธิปไตยที่เป็นสากลของมวลมนุษย์ 

ปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ