บอกเล่าเก้าสิบปีที่ 2 ค.6/2565 คอรัปชั่นไทยแก้ไขอย่างไรให้ลดน้อยลง

2022-02-13 โดย Thai SPS NEWS , สมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทย

บอกเล่าเก้าสิบปีที่ 2 ค.6/2565 คอรัปชั่นไทยแก้ไขอย่างไรให้ลดน้อยลง จัดโดย “ สมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทย”

ดูสบายๆ มีสาระ สไตล์ อ.โรจนศักดิ

ครั้งที่ 32 /2565 “บอกเล่า เก้า สิบ จากสมาคมฯ” ออกอากาศ: วันอาทิตย์ 13 กุมภาพันธ์ 2565