ตราสัญลักษณ์


เครื่องหมายของมูลนิธินี้ คือ รูปประดิษฐ์สัญลักษณ์มือที่ชูนิ้วโป้งและนิ้วชี้เป็นเครื่องหมายถูก สีธงชาติไทย มีชื่อมูลนิธิต่อต้านการทุจริตและชื่อภาษาอังกฤษ Anti-Corruption Foundation อยู่ใต้รูป ซึ่งหมายความรวมว่า ประเทศไทยต้องให้ทุกคนในชาติร่วมกันทำในสิ่งที่ถูกต้อง

“Do The Right Thing”